Permohonan Dana Sokongan Sementara Bas Berhenti-Henti (ISBSF)
A. Pengenalan

Satu inisiatif di bawah NKRA UPT (Pengangkutan Awam Bandar Bidang Keberhasilan Utama Negara), ISBSF diwujudkan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan bas dan menggalakkan rakyat untuk menggunakan bas sebagai mod pengangkutan yang berkesan. Inisiatif ini bertindak sebagai langkah sementara untuk membantu pengendali bas berhenti-henti yang terjejas ekoran daripada peningkatan kos operasi terutamanya di laluan sosial (atau yang kurang menguntungkan).

Melalui penyediaan dana ini, APAD dapat memastikan operasi yang berterusan di laluan-laluan ini oleh pengendali sekaligus dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan bas sedia ada dan menggalakkan lebih ramai penumpang untuk menggunakan bas.

Semenjak 3 Januari 2012, kerajaan telah membelanjakan sejumlah lebih daripada RM400 juta untuk membantu pengendali bas berhenti-henti yang bersedia untuk meneruskan perkhidmatan mereka di laluan sosial. Pada tahun 2020, sejumlah 51 pengendali bas berhenti-henti telah mendapat manfaat ISBSF ini yang melibatkan 328 laluan di Semenanjung Malaysia.

(Sumber: https://www.apad.gov.my/en/incentive-program/interim-stage-bus-support-fund)

B. Objektif

Objektif ISBSF adalah untuk menampung kekurangan dalam operasi harian pengendali bas berhenti-henti bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan. Kedua, dana ini menggalakkan pengendali-pengendali bas berhenti-henti untuk mengaktifkan laluan yang telah ditamatkan perkhidmatan, dan mendorong pengendali dalam meningkatkan mutu perkhidmatan dengan menambah kekerapan perjalanan dan memperbaiki keadaan bas.

(Sumber: https://www.apad.gov.my/en/incentive-program/interim-stage-bus-support-fund)