LPKP berjanji memberi perkhidmatan yang mesra, cekap, berkualiti dan saksama kepada semua pelanggan.

Semua permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat akan diproses dalam tempoh masa seperti berikut :

Perkara Tempoh
Permohonan Baru 30 hari bekerja
Permohonan Membaharui 5 hari bekerja
Permohonan Semula 5 hari bekerja
Permohonan Ubahsyarat 5 hari bekerja
Surat Pemberitahuan Keputusan Permohonan Baru 5 hari bekerja
Cetakan Lesen 3 hari bekerja