Kereta Sewa

KERETA SEWA

‘kenderaan motor yang muatan duduknya tidak melebihi enam atau, dalam kawasan yang dibenarkan, dua belas orang (dalam semua keadaan termasuk pemandunya) yang digunakan untuk membawa penumpang pada satu perjalanan sebagai balasan kepada bayaran berasingan yang dibuat oleh mereka’

KERETA SEWA DAN PANDU

‘kenderaan motor yang disewakan bagi maksud dipandu oleh penyewa atau penamanya’