Lesen AC
Permohonan Baru bagi Kategori Lesen Pembawa A dan Pembawa C
A. Senarai Semak Permohonan

*Senarai semak boleh didapati dalam borang permohonan pada bahagian akhir setiap borang (baru) yang dimuat turun.

B. Muat Turun Borang:
C. Lain-lain

LORI PEMBAWA ‘A’

Kenderaan yang membawa barangan untuk sewa atau upah bagi atau berhubung dengan apa-apa perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.

LORI PEMBAWA ‘C’

Kenderaan yang membawa barangan sendiri bagi atau berhubungan dengan apa-apa perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.

CONTOH JENIS LORI PEMBAWA
KENDERAAN RIGID KENDERAAN TRELER
 • Cargo Truck With Tail-Lift Platform
 • Cargo Truck With Crane
 • Livestock Carrier
 • Pallet Truck
 • Tank Truck
 • Refrigeration Truck
 • Cargo Truck
 • Box Van
 • Cargo Truck With Trailer
 • Dump Truck
 • Concrete Mixer
 • Hookroll Truck
 • Concrete Pump
 • Prime Mover
 • Semi-Trailer
 • Tanker
 • Timber Jinker
 • Pole Trailer
 • Refrigerated Body
 • Low Loader
 • Cement Truck
 • Platform Trailer
 • Container Trailer
 • Box Trailer
 • Bulk Tanker
 • Car Transporter
 • Tipping Trailer