Latar Belakang

Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) telah ditubuhkan dibawah Seksyen 3,  AKTA LPKP 1987 (Akta 334) dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Akta LPKP 1987 (Akta 334) dan Kaedah-kaedah yang telah diperuntukan di bawahnya.

Pada tahun 2018, Lembaga  Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sarawak telah diletakkan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia bagi menguatkuasakan Akta LPKP 1987 (Akta 334)

Ibu Pejabat LPKP Sarawak terletak di Kuching dan mempunyai dua (2) buah pejabat cawangan iaitu di Sibu dan Miri.

Sejarah

Visi

Peneraju transformasi Perkhidmatan Pelesenan Kenderaan Perdagangan Bertaraf Dunia

Misi

Memastikan Perkhidmatan Pelesenan Kenderaan Perdagangan Berdaya Saing Tinggi, Telus, Berintegriti dan Bersepadu

Objektif

 • Merancang dan mewujudkan dasar dan syarat-syarat pelesenan kenderaan perdagangan

 • Melaksana dasar, polisi dan syarat-syarat pelesenan yang telah ditetapkan

 • Menggalakkan pelanggan yang berpotensi untuk berlesen dengan LPKP Sarawak

 • Memantau dan menilai impak pelaksanaan dasar, polisi dan syarat-syarat pelesenan

 • Mempertimbangkan dan meluluskan permohonan baharu, membaharui dan ubah syarat lesen kenderaan perdagangan berasaskan keperluan semasa

 • Menguatkuasakan peruntukan undang-undang di bawah Akta LPKP 1987 (Akta 334) dan kaedah-kaedah berkenaan

 • Memantau pematuhan undang-undang oleh pengusaha kenderaan perdagangan

 • Menyelesaikan aduan masyarakat terhadap perkhidmatan kenderaan perdagangan

 • Meningkatkan aspek-aspek keselamatan, keselesaan dan keceriaan pengangkutan awam

Teras dan Strategi

Mewujudkan peluang perniagaan melalui pemberian lesen kenderaan perdagangan kepada organisasi atau individu yang berkelayakan dan berminat dalam bidang ini.

Memberi latihan dan khidmat nasihat kepada pengusaha kenderaan perdagangan melalui kursus dan dialog bagi mengembangkan budaya keusahawanan dan meningkatkan kefahaman mereka tentang dasar serta peraturan baru LPKP.

Mewujudkan dasar dan peraturan baru bagi melindungi hak dan kepentingan pengusaha serta pengguna.

Mewujudkan suasana yang kondusif bagi melahirkan usahawan berdaya saing supaya kekal dan lebih kreatif dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan.

Teras & Strategi

Bidang Kuasa dan Fungsi

 • Menimbang dan meluluskan permohonan untuk mendapatkan lesen baru, membaharui dan ubahsyarat bagi semua kelas lesen kenderaan perdagangan di seluruh negeri Sabah dan Sarawak
 • Mengenakan syarat-syarat ke atas semua kelas lesen kenderaan perdagangan yang meliputi penetapan kadar tambang, penentuan peringkat tambang, jadual perjalanan, bilangan penumpang, kawasan operasi, berat dan jenis barang-barang, hal-hal pengendalian dan syarat-syarat khas yang lain.

 • Menggantung, membatal atau mengenakan apa-apa hukuman yang sesuai atas mana-mana kelas lesen kenderaan perdagangan yang disabitkan kesalahan melanggar syarat lesen atau tidak mematuhi mana-mana peruntukan Akta LPKP 1987 (Akta 334) serta undang-undang lain yang berkuatkuasa.
 • Menentukan tempoh kuatkuasa lesen bagi semua kelas lesen kenderaan perdagangan.

 • Melesenkan kenderaan perdagangan dari Sabah, Brunei, dan Kalimantan Barat Indonesia atau negara lain yang dibenar beroperasi di Sarawak.
 • Membuat kajian laluan baru sebelum memberi pertimbangan ke atas permohonan untuk mendapatkan lesen bas bagi laluan-laluan yang dipohon.
 • Mengumpul rekod, penyata kewangan, statistik atau dokumen lain berhubung perniagaan pemegang lesen kenderaan perdagangan.
 • Menentukan prosedur permohonan, memproses dan menimbang permohonan lesen, mengenakan bayaran, menetapkan penalti dan menentukan tanda pengenalan kepada kenderaan perdagangan.