PEJABAT PENGARAH

Pengarah M54

Setiausaha Pejabat PSP/SP N19/N22/N30

PERANCANGAN STRATEGIK

  • Ketua Bahagian Perancangan Strategik PTD M48
  • Pegawai PTD (JS) M41/M44
  • PT (P/O) N19/N22
  • PT(P/O) (JS) N19/N22/N26

PELESENAN

  • Ketua Bahagian PTD M41/M44
  • PPT N32
  • PPT N29
  • PT (P/O) N22/N26 – 2 orang
  • PT (P/O) N19/N22 – 7 orang
  • PO N11 – 5 orang

PENGURUSAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

UNIT PENASIHAT UNDANG-UNDANG